Wodociągi


wodociagjpg [800x533]


Terenem działania Spółki jest Gmina Horyniec-Zdrój.

System zaopatrzenia w wodę dla Gminy oparty jest na sześciu ujęciach wód, eksploatowanych przez Spółkę. Gminna sieć wodociągowa jest zaopatrywana w wodę w 100% z ujęć wody stanowiących własność gminy.

Woda ujmowana z ujęć wód podziemnych dostarczana jest poprzez gminną sieć wodociągową do poszczególnych miejscowości na terenie gminy.

Ujęcie wody w Horyńcu-Zdroju zaopatruje w wodę miejscowość Horyniec-Zdrój, Wólka Horyniecka, Radruż.

Ujęcie wody w Puchaczach zaopatruje w wodę miejscowość Puchacze, Podemszczyzna, Krzywe, Świdnicę.

Ujęcie wody w Dziewięcierzu zaopatruje w wodę miejscowość Dziewięcierz „Osiedle”.

Ujęcie wody w Niwkach Horynieckich zaopatruje w wodę miejscowość Niwki Horynieckie.

Ujęcie wody w Werchracie zaopatruje w wodę miejscowość Werchrataj, Prusie.

Ujęcie wody w Monasterzu zaopatruje w wodę miejscowość Monasterz.

Na system dystrybucji wody w Gminie składa się sieć magistralna 8,1km i i sieć rozdzielcza 56,2 km oraz 955 czynnych przyłączy  wodociągowych do budynków i innych obiektów - 955 szt.