Kanalizacjakanalizacjajpg [855x535]


Sieć kanalizacji sanitarnej pokrywa swoim zasięgiem praktycznie cały obszar zurbanizowany miejscowości: Horyniec-Zdrój, Wólka Horyniecka, Nowe Brusno, Polanka Horyniecka, Werchrata, Świdnicę oraz osiedli w: Dziewięcierzu, Werchracie, Monasterzu, Niwkach Horynieckich i Podemszczyźnie. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 83,0 km.

Na terenie Gminy Horyniec-Zdrój znajduje się 24 przepompowni ścieków, które przepompowują ścieki na oczyszczalnie.

Wszystkie oczyszczalnie wraz z gminną siecią kanalizacyjną - stanowią własność Gminy Horyniec-Zdrój.

Ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości: Horyniec-Zdrój, Dziewięcierz, Wólka Horyniecka prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków, która została oddana do eksploatacji w 1989 roku. Projektowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1600 m3/dobę. Obecnie do oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju dopływają ścieki w ilości 350 m3/dobę.

Ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Werchrata prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Werchrata. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE typu B 415 o przepustowości 39,5 m3/dobę.

Ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Podemszczyzna „Osiedle” prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Podemszczyzna „Osiedle”. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków typu ZBF-4OP produkcji WOBET-HYDRET o przepustowości 12 m3/dobę.

Ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Monasterz prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Monasterz. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków typu ZBF-4OP produkcji WOBET-HYDRET o przepustowości 12 m3/dobę.

Ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Nowe Brusno, Polanka Horyniecka, Podemszczyzna prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Brusno. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków BIOCLERE typu B350 o przepustowości 62,90 m3/dobę.

Ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Niwki Horynieckie prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Niwki Horynieckie. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków SOTRALENTZ typ SL-BIO-MAX 7,2 o przepustowości 7,2 m3/dobę.

Ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Świdnica prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdnica. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków KINGSPAN typu 25 o przepustowości 25,0 m3/dobę.