Zarząd


Zarząd jednoosobowy – Prezes Zarządu Spółki Daniel Stankiewicz


Spółka z o.o., Usługi Komunalne jest zarejestrowana pod NR KRS 0000226352 w Sądzie  Rejenowy w Rzeszowie, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 163 000,00 złotych w całości spłacony.

 

NIP 793-15-34-960
REGON 180007749

Numer rachunku bankowego
69 9101 1039 2002 2538 2148 0001