Władze Spółki


Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Andrzej Wójciak

Zastępca Przewodniczącego – Teresa Majewska – Konopka

Członek – Maria Szawłoga