Cennik usług


k_2016pngjpg [300x186]


    Działając na podstawie Regulaminu Zarządu „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju ust. 2.6a ustala się z dniem 01 lutego 2016 r. "Cennik opłat za usługi transportowo-sprzętowe, wykonanie grobowców (piwniczek) przeznaczonych do sprzedaży w zakresie pochówku zmarłych, dodatkowe usługi wodociągowo-kanalizacyjne”, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych.


1. Koparki i ciągniki:

 •  ciągnik rolniczy Ursus C-360 „ z przyczepą - 85,00zł/h
 • ciągnik rolniczy Ursus C-360 „ z kosiarką bijakową - 195,00zł/h
 • ciągnik rolniczy Ursus C-360 „ z kosiarką bijakową boczną KBR 140 cm - 145,00zł/h
 • koparko-spycharka „Białoruś - 95,00zł/h

2. Sprzęt specjalistyczny:

 • Agregat wysokociśnieniowy HDS 140/4 - 175,00zł/h
 • Agregat prądotwórczy KIPOR - 175,00zł/h
 • Odśnieżarka - 60,00zł/h
 • Rozdrabniacz do 50 mm - 75,00zł/h
 • Rozdrabniacz do 250 mm - 260, 00zł/h

3. Piwniczki (grobowiec)

 • Piwniczka (grobowiec dwu osobowy) - 1.855,00zł
 • Piwniczka (grobowiec jedno osobowy ) - 1.185,00zł

4. Usługi wodociągowo kanalizacyjne:

 • Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych (odbiór techniczny przyłącza - stawka taryfy 2016r. Uchwała Rady Gminy) - 62,77,zł
 • Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych (odbiór techniczny przyłącza - stawka taryfy 2016r. Uchwała Rady Gminy) - 62,77zł
 • Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych (odbiór techniczny przyłącza - stawka taryfy 2016r. Uchwała Rady Gminy) - 87,88zł
 • Plombowanie/ rozplombowanie wodomierza z przyczyn zależnych od odbiorcy lub na jego wniosek - 30,00zł
 • Demontaż wodomierza na zlecenie odbiorcy - 56,00zł
 • Montaż wodomierza zdemontowanego na zlecenie odbiorcy (do Φ20 łącznie z plombowaniem) - 43,00zł
 • Przywrócenie dostawy wody -76,00zł
 • Zamkniecie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej na zlecenie Odbiorcy - 56,00zł
 • Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (do Φ20 łącznie z plombowaniem - 175,00zł
 • Wymiana wodomierza (podlicznika) na zlecenie odbiorcy do Φ20 łącznie z plombowaniem - 175,00zł

 5. Wykonywanie robót wykończeniowych budowlanych:

 • Roboty wykończeniowe budowlane - 35,00zł/h