Ocena jakości wodyJakość wody z eksploatowanych ujęć, jak również wody uzdatnionej do sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Horyniec-Zdrój jest bieżąco monitorowana przez Spółkę.


Wyniki analiz jakości wody
uzdatnionej z poszczególnych ujęć
:


1. Hydrofornia- Niwki Horynieckie

2. Wodociąg- Monasterz

3. Wodociąg- Podemszczyzna

4. Wogociąg- Horyniec-Zdrój

5. Wodociąg- Dziewięcierz

6. Wodociąg- Werchrata

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lubaczowie
- decyzje 2019 r.