Aktualności

09 marca 2018 12:16 | Aktualności

Zgłoś kradzież wody, nielegalny zrzut ścieków

 

Jednym z problemów, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie całej Polski, w tym także “Usługi Komunalne” Sp. z o. o., jest walka z nielegalnym poborem wody i nielegalnym odprowadzaniem ścieków. Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej mają wpływ na  wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków.

Faktem jest, że w rzeczywistości uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za swoich sąsiadów, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nielegalnie odprowadzają ścieki. Niestety nielegalnie zrzucone do kanalizacji ścieki trafią do Oczyszczalni Ścieków, gdzie zostaną poddane procesowi oczyszczania a to kosztuje
i płacą za to ci, którzy są uczciwymi obywatelami.

Dlatego też “Usługi Komunalne” Sp. z o. o.  przypomina, że zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia
7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2015r. poz. 139) z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w przypadku poboru wody
z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy oraz w przypadku poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5 000 zł.

Natomiast z nielegalnym odprowadzeniem ścieków mamy do czynienia w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy. Postępowanie takie to przestępstwo, które podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Oprócz nielegalnego odprowadzenia ścieków lub nielegalnego poboru wody istnieją jeszcze inne przestępstwa związane z odprowadzeniem ścieków tj.:

  • Art. 9. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków określa iż „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Cel zakazu wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych nie budzi wątpliwości, ponieważ pogarsza się wówczas jakość ścieków zawracanych do środowiska.

  • niestosowanie się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy (art. 28 ust. 4a) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać telefonicznie pod numer  tel. 016/631 32 01 tel. alarmowe  609 592 801, 609 592 802  lub na adres e-mail: uk_horyniec@o2.pl

Zapewniamy pełną anonimowość.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 304 § 1 Kodeku Postępowania Karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję” oraz zgodnie z art. 304 § 2 „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”.

Przeczytano: 1355 razy. Wydrukuj|Do góry